Tibetansk Astrologi og Medicin

 

 

 

 Det tibetanske horoskop:

For bestilling: grethesorvig@gmail.com Tlf.: 20 30 38 18

 

Priser og indhold: 

Tibetansk Fødselshoroskop, inkl. Års- og Retningshoroskop, med Planet-periode og en tibetansk Månekalender. Pris: Kr. 1200, 00 

                           

 

Et tibetansk fødselshoroskop består af: 

  

Et 50-55 siders horoskop, med medfølgende beskyttende og balancerende astrologiske talismaner i en smuk silkepung...

 

 

...fortolkning af de personlige element-aspekter, beskrivelse af ens kinesiske tegn og balancen mellem yin og yang, og hvilken betydning dette har...

 

 

...beskrivelse af det element, der dominerer ens personlighed mest, og hvilken betydning dette har...

 

 

 

...beskrivelse af klientens Fødselsmewa, Fødselsdags-mewa og - Parkha, med beskrivelse af ens tidligere og fremtidige inkarnationer, hvlken åndelig tibetansk praksis man er ment til at praktisere i dette liv, hvilke åndelige beskyttere man har, samt en uddybende personbeskrivelse og gode råd vedrørende denne inkarnation....

 

 

 

...et siderisk horoskop, der relaterer en til tidligere liv, og beskriver klientens åndelig kapacitet og opnåelser i tidligere liv, samt medfødte psykologiske programmer....

 

 

 

.....en udførlig beskrivelse af ascendanten og alle planet-aspekter, inkl. i de 12 huse og de 28 Månehuse, der indikerer vaner og åndelige opnåelser i tidligere liv, en udførlig beskrivelse af de to Måneknuder, Rahu og Ketu (den såkladte "Karmiske Akse"), der i sær henviser til vaner og åndelige opnåelser, men også psykologiske programmer, som man har med fra tidligere liv, og hvordan denne akse påvirker klientens livsvalg og sjælens behov i dette liv...

 

 

 

...et Årshoroskop med beskrivelse af årets kinesiske tegn, klientens kinesiske tegns forhold til årets tegn, og hvilke energier, der vil påvirke klienten, positivt og negativt i det kommende år...

 

 

 

...tydning af de personlige aspekter i det kommende år...

 

 

 

.....beskrivelse af primær og sekundær planet-indflydelse, og hvordan dette påvirker klientens liv, samt hvornår klienten kan forvente ændringer i sit liv...

 

 

 

....en beskrivelse af de uge- og månedsdage, der er positive og negative til påbegyndelse af nye projekter o.a., en tibetansk Månekalender med både tibetanske og vestlige datoer, og med klientens personlige positive og negative dage skrevet ind i kalenderen...

 

 

 

...og et personligt Retningshoroskop (årets Parkha), der beskriver hvilke retninger, der vil være positive og negative for rejser, handel, healing, kærlighed o.a. det kommende år.

 

- Alle sider i det tibetanske fødselshoroskop er lagt i plastlommer, da horoskopet skal være læselig også om 20 og 30 år. -  I

----- 0 -----

 

 

Tibetansk Årshoroskop:

inklusive Retningshoroskop, Planet-perioder og  en tibetansk  Måne-kalender (ca. 25-30 sider). - Pris: 700,00 kr. 

 

Det tibetanske årshoroskop består af: 

 

 ...en gennemgang af årets kinesiske tegn...

 

 

 

 

 

....udsigter for klientens eget kinesiske tegn i det pågældende år, og tydning af klientens individuelle element-aspekter...

 

 

 

...primær og sekundær planetindflydelse, tydning og beskrivelse af evt. forventede ændringer i klientens liv, samt beskrivelse af klientens positive og negative uge- og månedsdage, der er positive og negative til f.eks. påbegyndelse af nye projekter, handel, rejser o.l. ...

 

 

 

 

...en tibetansk Månekalender, der viser både tibetanske og vestlige datoer, med klientens positive og negative uge- og månedsdage skrevet ind i kalenderen...

 

 

 

... og et Retningshoroskop (årets Parkha), der beskriver hvilke retninger, der vil være positive og negative for klienten det kommende år, vedr. handel, healing, rejser, kærlighed o.a. 

 

Årshoroskopet er, som Fødselshoroskopet, lavet som en lille bog i A4-format, hvor hver side er beskyttet af plastlommer.

--------- 0 ---------

 

 

    Fødselshoroskop u/årshoroskop.

Pris: Kr. 1000, - 

 

 Med det tibetanske fødselshoroskop uden Årshoroskop følger beskyttende og balancerende astrologiske talismaner i en smuk silkepung. Vedr. indhold: se illustreret gennemgang af Fødselshoroskopet ovenfor. 

 

 

 

 

                            Tibetansk Retningshoroskop: Kr. 150. -:

Indeholder årets Parkha (kinesisk: Bagua), der viser hvilke retninger, der vil være positive og negative for klienten, vedr. rejser, handel, healing, kærlighed o.a. 

 

 

          

          Tibetansk Parhoroskop.

        Pris: Kr. 500, - 

        

 Giver en tydning af element-aspekterne mellem de to involverede, samt en beskrivelse af hvordan parrets kinesiske tegn passer sammen.

 

 

Tarot-konsultation:

Tarot-læsning, 2 timer, pris: 1100 kr.

 

Læs mere her      

----- 0 -----

Bestilling af horoskoper og tid til tarotlæsning:

Grethe Sørvig

Tlf.: 20 30 38 18

E-mail: grethesorvig@gmail.com 

 

Salg af bogen "Tibetansk Medicin og Psykiatri", pris: Kr. 120,00, inkl. porto, (læs mere om bogen her

----- 0 -----

 

Beskyttende, astrologiske  talismaner m/silkepung (tilpasset individuelt)

(meget effektive): Kr. 150, -

 

 

Foredrag:

 

Jeg holder  gerne foredrag om  de følgende emner:

* Introduktion til tibetansk astrologi. - Kræver særlig interesse for astrologi. Jeg gennemgår tibetansk astrologis historie og grundprincipperne i den tibetanske astrologi.

 

* Astrologiens rolle i den tibetanske kultur. - Kræver ingen forkundskaber, men interesse for astrologi og/eller tibetansk buddhisme og medicin. - Jeg gennemgår her de forskellige aspekter i et tibetansk Fødsels- og Årshoroskop, de råd tibetanerne giver til at neuatralisere effekten af negative astrologiske aspekter, og hvordan tibetanerne selv bruger deres tibetanske horoskop og almanak. Jeg fortæller også om hvordan den tibetanske læge bruger tibetansk astrologi og den tibetanske almanak.

 

* Den dybe forbindelse mellem tibetansk medicin og astrologi. - Kræver interesse for tibetansk medicin og astrologi. - Jeg fortæller her om hvordan tibetansk medicin og astrologi er forbundet med hinanden, og hvordan den tibetanske læge bruger sin viden om tibetansk astrologi til bl.a. at stille en korrekt diagnose, og til at behandle, samle planter ind. og fremstille medicin på de korrekte tidspunkter.

 

* Tibetansk medicin. - Kræver interesse for tibetansk medicin. Jeg gennemgår grundprincipperne i den tibetanske medicin.

 

* Tibetansk psykiatri. - Kræver en vis indsigt i tibetansk medicins grundprincipper.  - Jeg gennemgår grundprincipperne i tibetansk psykiatri og de forskellige metoder tibetansk medicin benytter sig af til at helbrede psykisk sygdom. 

 

 Varighed: ca. 1,5 t. Pris: i flg. aftale.

Henv.: Grethe Sørvig

Tlf.: 20 30 38 18

E-mail: grethesorvig@gmail.com

               sorviggrethe@hotmail.com