Tibetansk Astrologi og Medicin

              "SYNTESE - SYSTEMET"

 

 

                                                        

     Et astrologisk system, der er unikt for tibetansk astrologi, består af en syntese mellem Naktsi (Element-astrologi) og Kartsi (den sideriske del af tibetansk astrologi).

 

Her er Naktsi repræsenteret ved de 12 kinesiske tegn og de 5 kinesiske elementer (i Månehusene). Kartsi er repræsenteret ved de 12 zodiak-tegn, de 7 planeter, de 2 Måneknuder, de 28 Månehuse og de 5 indiske elementer.

 

     Men de 7 planeter bliver også benyttet indenfor kinesisk astrologi - hvilket meget få er klar over - og her er planeterne forbundet med både de 5 kinesiske elementer, de 12 kinesiske tegn og de 8 parkhaer.

 

Og på denne baggrund har tibetanerne lavet en syntese hvor hvert kinesisk tegn har en La- (Personligheds-) planet, en Sok- (Vitalitets-) planet og en Gek- (Forhindrings-) planet, samt 3 positive "stjerner" eller Månehuse, der, hvis man har planeter i dem, vil gavne individet, og 3 negative "stjerner" eller Månehuse, der, hvis man har planeter i dem, indikerer forhindringer.

 

Hvis Vitalitets- (Sok-)planeten er stærk i et horoskop, indikerer dette suces, held, et godt helbred, en kraftig udstråling (karisma), samt et godt og langt liv, men hvis Forhindringsplaneten er stærkere end Vitalitetsplaneten, indikerer dette mange forhindringer i forbindelse med ovenstående.

 

Hvis Personligheds- (La-) planeten er stærk i horoskopet, indikerer dette integritet, gennemslagskraft, viljestyrke og evne til at bekæmpe forhindringer og fjender. Men hvis Forhindrings- (Gek-) planeten er stærkere end Personlighedsplaneten, indikerer dette store forhindringer og stærke modstandere, og at individet skal arbejde hårdt for at overkomme forhindringer og besejre sine modstandere. 

 

     De 3 positive "stjerner" eller Månehuse indikerer, hvis der står planeter i dem, og i sær hvis Personligheds-, Vitalitets-planeten, Ascendant-herskeren eller Månen står i et af dem, talenter, indre styrke, suces, et godt helbred og et langt liv.

 

Hvis f.eks. Månen, der regnes for en meget vigtig planet inden for dette astrologiske system, står i Kraftstjernen, der er en af de positive "stjerner" eller Månehuse, indikerer dette, at individet har været et meget vist og godt menneske i tidligere liv, hvorfor aspektet kaldes for "Merit-stjernen".

 

Aspektet indikerer således, at individet har en meget speciel og god karma. Hans Hellighed Dalai Lama har f.eks. dette aspekt i sit horoskop (se illustration nedenfor).

 

Hvis man har planeter i de negative stjerner, indikerer dette forhindringer. Hvis man f.eks. har planeter i Demon-stjernen, indikerer dette, at personen er angrebet af negative ånder og/eller magi. -

 

Hvis Månen står i Destruktions-stjernen, indikerer dette et kort liv - noget der i øvrigt kan neutraliseres ved hjælp af åndelig praksis og gode gerninger.

 

     Tibetansk astrologi er ikke, modsat f.eks. indisk astrologi, fatalistisk og giver således altid metoder til at neutralisere effekten af negative aspekter og til at skabe ny, god karma, f.eks. gennem åndelig praksis, gode gerninger, gennem at bære beskyttende og neutraliserende talismaner og/eller ved hjælp af eksorcistiske metoder.

 

 

          Alle planeter er forbundet med en ugedag. Den dag, der er forbundet med ens La-planet er ens bedste ugedag, hvor ens gennemslagskraft vil være stor.

 

Den dag, der er forbundet med ens Sok-planet er ens næst bedste ugedag, hvor ens livskraft er stærkest. Begge dage er gode til påbegyndelse af vigtige projekter.

 

Den dag, der er forbundet med ens Forhindringsplanet, er ens mest negative ugedag, hvor man vil opleve forhindringer, og hvor ens modstandere vil være stærkest.

 

Det er heller ikke en god dag til påbegyndelse af vigtige projekter. Forhindringsdagen kan imidlertid være god for dem, der er født på denne dag.

       

Dalai Lamas siderisk horoskop (her - øverst - indtegnet i det vestlige zodiak-hjul) med de 27 Månehuse og de 3 positive og de 3 negative "stjerner" el. Månehuse. Dalai Lama er født i Træ Grisens år, og de 6 stjerners placering her, gælder for alle, der er født i Grisens år. 

   

 

     Hvis La- og Sok- planeterne står i Kraft-, Sok- eller La-stjernen, indikerer dette et langt liv, et godt helbred, held, succes og velstand.

 

 

     En person, der er født på sin La- eller Personligheds-dag vil være intelligent, have mange venner og en stor, indre styrke.

 

En person, der er født på sin Sok- eller Vitalitets-dag vil være heldig, have et godt helbred, overskud af energi og stor gennemslagskraft, og vil have megen succes i sit liv.

 

En person, der er født på sin Forhindringsdag vil opleve meget modstand og mange forhindringer i sit liv, men har også indre styrke til at fjerne forhindringerne og besejre sine modstandere.

 

     Hvert kinesisk tegns positive og negative planeter og dage er udarbejdet på baggrund af tegnenes grundelement i 60- og 12-årscyklusen, og disse elementer er igen forbundet med planeter og ugedage.

 

Tigerens grundelelement i 60-års-cyklusen, også kaldet "den ydre cyklus", er f.eks. Træ, der er forbundet med planeten Jupiter, der igen er forbundet med ugedagen torsdag.

 

Torsdag, dvs. Jupiters dag, er således Tigerens La- eller Sjæls-dag, dvs. Tigerens bedste ugedag, og Jupiter er Tigerens La- eller Sjæls-planet. 

 

I 12-års-cyklusen, der også kaldes for "den mellemste cyklus",  er Tigeren forbundet med planeten Saturn og Jord-elementet, der igen er forbundet med lørdag, der således er Tigerens Sok- eller Vitalitets-dag, og Saturn er således Tigerens Sok- eller Vitalitets-planet.

 

I følge dette astrologiske system, der er baseret på den kinesiske element-astrologi,  er Venus forbundet med retningen Vest og Metal-elementet (i andre sammenhænge, dvs. i forbindelse med Kalachakra Tantras og Yangchars sideriske system, der er baseret på indisk astrologi, er Venus forbundet med Jord), og Metal er Træ's  fjende.

 

Venus er således Jupiters fjende (da Jupiter er forbundet med Træ), og derfor Tigerens Fjende- eller Forhindringsplanet, og Venus er forbundet med fredag, der således er Tigerens Forhindringsdag.

.