Tibetansk Astrologi og Medicin

 De 27 Månehuse (tib.: Gyu-kar, Sanskrit: Nakshatra)

 

 

 

 

Zodiaken med de 27 Månehuse.

  

      I tibetansk astrologi kaldes zodiaken for Gola. Denne roterer, i flg. tibetansk astrologi, omkring Shambalas centrum, det hellige bjerg, Mount Meru, i løbet af 24 timer. Golaen inddeles i de 12 zodiak-tegn og huse, samt de 27 Månehuse, kaldet Gyukar på tibetansk (sanskr.: Nakshatra).

     Hver Gyukar, eller Månehus, herskes af en egen planet. En Gyukar består endvidere af 4 Gyukhang (sanskrit: pada: fødder), og disse herskes også af egne planeter. En Gyukhang inddeles i 4 chu tsø, der er 1/60 af en Gyukar og 1/5 af en Gyukhang, og disse herskes også af egne planeter. Hvert Månehus måler 13,20 grader, hvilket er den distance som Månen tilbagelægger på en dag.

     Således består et zodiak-tegn på 30 grader af 2 Gyukar og 1 Gyukhang, dvs. 2 1/4 Månehus. Det første Månehus starter i 0 grader Vædder. 

     Hvert Månehus består af en stjernekonstellation. I nogle tekster vil man finde betegnelsen, "de 28 Månehuse", fordi et af husene består af to stjernekonstellationer, og således godt kunne være to små Månehuse. I andre sammenhænge, som her, dvs. indenfor den tibetanske, astrologiske skole, der kaldes "Phukluk", kaldes de for Månehus nr. 21 a og b, eller Drozhin og Jizhin. Månen vandrer gennem de 27 Månehuse i løbet af en måned, og bliver ca. 1 dag i hvert hus. I tillæg til stjernekonstellationerne, herskes hvert Månehus både af indiske og kinesiske elementer, de 8 retninger og en planet hver. Husenes herskere aspekteres igen af de af fødselshoroskopets planeter der står i Månehusene.

          Systemet med Månehusene har eksisteret i flere tusind år - helt fra Vedisk tid. Systemet har også været benyttet i kinesisk astrologi fra ca. år 2000 f.kr., og benyttes også af Mesopotansk og arabisk astrologi, og man regner med at også de har adpoteret dette system fra Vedisk astrologi.

     Månehusene tillægges stor betydning i siderisk astrologi, og er så præcise, at de f.eks. kan fastslå det korrekte fødselstidspunkt. De benyttes også i forbindelse med planlægning af vigtige aktiviteter og også mht. valg af den rigtige partner - her tillægges Månens placering i et Månehus stor betydning.

     Månehusene herskes, som nævnt, af egne planeter, og fordi stjernekonstellationerne essentielt har en passiv energi, aktiveres de kun hvis der står planeter i dem.

     Ascendanten og ascendant-herskeren tillægges meget stor betydning i siderisk astrologi, men også det Månehus som som ascendanten står i, samt dettes herskende planet. Dette Månehus' hersker bliver således horoskop-hersker sammen med ascendant-herskeren. Månehuset som ascendanten står i, forbinder en med tidligere liv, og uddyber videre individets målsætning i dette liv.

     Ligeledes tillægges det Månehus som Månen står i, stor betydning. I det hele taget tillægges Månehusene stor betydning i siderisk astrologi, og regnes for nøglen til siderisk astrologi, i det de forener den solare og lunare zodiak.

 

Generel fortolkning af de 27 Månehuse:

 

     - Den tibetanske fortolkning af Månehusene er grundlæggende den samme som indenfor vedisk astrologi. Tibetanerne regner imidlertid Månehusene fra 0-26, mens vedisk astrologi regner fra 1-27. Husene aspekteres kun hvis der står planeter i dem.

     

    0: Takar (0-13,20° Vædder): "Den Lysende Datter" (sanskritnavn: Ashwini. Konstellation: Scheratan. Hersker: Ketu. Indisk element: Luft. Kinesisk element: Vand. Retning: Syd. Symbol: et hestehoved): personen er smuk, elegant og forfinet, og elsker smykker og skønhed, samt det at gøre indtryk på andre. Vedkommende er meget charmerende, er elsket af alle, forstående og intelligent, og er aktiv, modig og beskyttende, og har mulighed for at blive meget velstående i sit liv. Personen er meget interesseret i dans og har et stort, musikalsk talent. Vedkommende elsker at rejse og vil få et langt liv.

     Huset står i Vædderen, der repræsenterer ny begyndelse, ungdommelighed, fødsel, nyt liv og begyndelsen på en ny livscyklus (der slutter i Fiskenes tegn). Husets hersker, Ketu (den sydlige Måneknude), repræsenterer bl.a. åndelig Oplysning, og henviser til, at sjælens formål med at inkarnere er at opnå åndelig erkendelse eller Oplysning. Ketu repræsenterer også tidligere liv, og huset henviser også til tidligere livs emner, og specielt hvis Månen, Ketu, ascendanten eller ascendantherskeren aspekterer huset. Huset repræsenterer også overgangen fra mørke til lys, at gå Solopgangen i møde, at transformere og forene mørke til lys, fortid og nutid, himmel og jord, det materielle og det åndelige. Huset repræsenterer desuden helbredende evner og evne til at forlænge liv, kreativitet, samt succes og opnåelser, både på det åndelige og materielle plan. - Solen er eksalteret, dvs. har sin stærkeste position, i dette Månehus. -

Dranye (13, 20 - 26, 40° Vædder): "Danseren" (Sanskritnavn: Bharani. Konstellation: 35 Arieter. Hersker: Venus. Indisk element: Ild. Kinesisk element: Jord. Retning: nordøst. Symbol: Yoni (det kvindelige kønsorgan): personen er stabil og trofast, og til at stole på, og har et godt helbred og immunforsvar. Vedkommende er idealistisk, sensuel, sandfærdig, intelligent og godhjertet, og har en stabil psyke. Personen vil få et lykkeligt liv, og er dygtig indenfor kunst og kunsthåndværk, og har mulighed for at blive velstående.

     Husets grundlæggende princip er Kundalinikraften; den passive, feminine kraft der tager sjælen med til et højere bevidsthedsniveau. Husets hersker er Venus. Huset står i Vædderen, hvis hersker er Mars, og denne kombination af planeter gør huset essentielt sensuelt og materialistisk, men også idealistisk. Huset repræsenterer overdrivelse af enhver art, både sensuelt og åndeligt. Husets herskende guddom er dødsguden Yama, hvilket ikke skal tolkes som fysisk død som sådan, men mere som afslutning og ny begyndelse. - Der vil med andre ord være mange nye begyndelser i personens liv. Således kan den slumrende Kundalini, hvis sanserne kontrolleres, vækkes og give nyt liv på et højere plan. Saturn er debiliteret her - dvs. at den har her sin svageste position - og hvis Saturn er svag i fødselshoroskopet, vil man have en tendens til at modarbejde, og ikke acceptere begrænsninger, og således kan en person med Saturn i dette Månehus have svært ved at kontrollere sine sanser, da den sensuelle impuls i dette hus er meget stærk og svær at kontrollere.

 

2: Mindruk (26,40° Vædder - 10° Tyr): "Shivas yngste søn" (sanskritnavn: Krittika. Konstellation: Pleiaderne. Planet: Solen. Indisk element: Ild. Kinesisk element: Træ. Retning: øst. Symbol: et sværd): Placering af planeter her indikerer, at personen er sensuel og tiltrækkende, og har mulighed for at blive berømt og omgås kongelige, politikere og andre ledere. Personen er modig, belæst og informeret, vedkommendes liv vil blive nemmere med alderen, og personen har mulighed for at blive velstående. Indikerer også magtkampe og konflikter. Huset regnes for et "vredt" eller negativt hus, da det også har kapacitet til at give næring til selvdestruktive tendenser. Personer med planeter i dette Månehus bør derfor lære at  være konstruktive og at fokusere på de positive indslag i deres liv, da husets indflydelse kan gøre en selvdestruktiv, hvilket indikerer, at personen har uforløste, selvdestruktive tendenser med fra tidligere liv. Hvis personen lykkes i at kontrollere den selvdestruktive tendens, vil husets indflydelse skabe en meget kraftfuld person, der ikke er bange for at forholde sig til negativitet og forhindringer. Månen er eksalteret her, og en person med Månen her vil have nemmere ved at kontrollere de selvdestruktive tendenser.

 

3: Narma (10,00° Tyr - 23,20° Tyr): "Den Fredelige Gudinde"(sanskritnavn: Rohini. Konstellation: Aldebaran. Hersker: Månen. Indisk element: Luft. Kinesisk element: Jord. Retning: øst. Symbol: en herskabsvogn): Personen er trofast og smuk, og har store øjne og en smuk stemme, har gode verbale evner og et forfinet sprog, er sandfærdig, modig og rolig, har et klart intellekt, en god tilpasningsevne, høj moral og en stabil psyke, er religiøs, har mulighed for at blive velstående og har evne til at besejre sin modstandere.

     Husets energi er lidenskabeligt og sensuelt. Månehusets hersker er Månen. Det står i Tyren, hvis hersker er Venus, og kombinationen Månen-Venus giver essensen af det feminine, samt perfektion og skønhed. I følge indisk mytologi har Månen 27 koner (de 27 Månehus som han besøger ca. en dag hver i måneden), og Narma er dens favorit-kone, hvilket har gjort de andre koner jaloux. Så huset kan indikere jalousi fra andre på grund af tiltrækningskraft og skønhed. Månens forelskelse i Narma symboliserer det at Månen her involveres i illusioner, hvor den mister sin uskyld og renhed. Huset fokuserer sindet på det verdslige liv og sansenydelser, i det både Månen og Venus essentielt er materielle planeter. Meningen er her, at sjælen skal lære og udvikle sig gennem kontakt med det materielle og sensuelle.

 

4: Go (23,20°Tyr - 6,40° Tvilling): "Dådyrhovedet" (sanskritnavn: Mrigashira. Konstellation: A-orionis. Hersker: Mars. Indisk element: Luft. Kinesisk element: Træ. Retning: øst. Symbol: et dådyrhoved): Personen er usikker på sig selv i ungdommen, men bliver senere optimistisk, stærk og dygtig. Personen kan lide komfort og luksus, og er sensuel, modig, sandfærdig og dygtig, og har mulighed for at blive velstående.

     Huset står delvist i Tyren, hvis hersker er Venus, og delvist i Tvillingerne, hvis hersker er Merkur. Selve Månehusets hersker er Mars. Således indikerer huset en kombination af Tyrens kreativitet og sensualitet med Tvillingernes intellektuelle tendens, der får energi fra Mars til at handle. De to tendenser kan resultere i at individet trækkes i to retninger, hvor Merkurs indflydelse vil forårsage, at individet vil længes efter højere forståelse og erkendelse, mens den kunstneriske og sensuelle side enten forhindrer individet i at vælge en åndelig vej, eller individet opgiver den kunstneriske impuls for at udvikle sig åndeligt. Men meningen er, at de to tendenser skal forenes i individet. Huset indikerer generelt manglende tilfredshed med livet som det er, og en længsel efter noget mere. Sjælen mister her sin oprindelige renhed i det den forbinder sig med det jordiske for at lære af dette.

(Fortsættelse følger)

 

Manjushri - Visdommens Bodhisattva.