Tibetansk Astrologi og Medicin

  Kalachakra astrologi

                         

 

                                      Kalachakra Mandala

 

 

 

    Den del af tibetansk astrologi der baserer sig på indisk indflydelse, dvs. på teksterne Sri Kalachakra Tantra (tib.: Dyikyi Khorlo) og Shiva Sharodaya Tantra (tib.: Yangchar), kaldes for "Kartsi" på tibetansk. Ordet "Kartsi" betyder "hvid astrologi", og henviser til det tibetanske ord for Indien; "Gyakar": "hvidt område", eller "det store land hvor folk klæder sig i hvidt".

 

KALACHAKRA TANTRAS ASTROlOGISKE OG ASTRONOMISKE SYSTEM

(Tib.: Dus 'khor) 

     Kalachakra Tantras astrologiske system benytter sig  af 10 planeter, Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Ketu (den sydlige Måneknude), Rahu (den nordlige Måneknude) og Kalagni, der egentligt er en komet, og hvis navn betyder "Tidens Ild". I Den Indre Kalachakra - tekstens andet og esoteriske kapitel, nævnes Kalagni, Rahu, Solen og Månen som "De Fire Himmel-legemer", mens Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn og Ketu kaldes for "planeter".  Kalagni benyttes ikke i forbindelse med beregning af horoskoper, men nævnes i flere forbindelser i Den Indre Kalachakra, bl.a. i forbindelse med undfangelsesøjeblikket, hvor Kalagni er forbundet med den seksuelle forening mellem forældrene, Rahu er forbundet med overførelsen af bevidstheden (den inkarnerende sjæls bevidsthed), Solen er forbundet med kvindens forplantningsorganer og blodet, og Månen er forbundet med mandens sæd. 

     

Tibetansk kosmogram hvor de 12 cirkler repræsenterer zodiakens 12 huse. Cirklerne krydser de 10 planeters baner rundt om jorden og Mount Meru (i kosmogrammets centrum). Cirklerne har 6 farver, der repræsenterer Kalachakra Tantras 6 elementer. (Kilde: Jhampa Kalsang, tibetansk astrolog). 

 

     Der er generelt to typer Kalachakra-astrologi: den der hovedsagligt er baseret på Det Ydre Kalachakra, og en anden, der på et dybere plan forbinder planeternes bevægelser med det der sker i sindet, i det subtile legeme og i chakraerne, der også baserer sig på andre dele af teksten, og i sær på Det Indre Kalahakra. Og fortolkningen af sidstnævnte har dannet flere Kalahakra-traditioner.

     Tibetanske astrologer benytter sig først og fremmest af Kalachakra Tantras astrologiske og astronomiske system til at beregne den tibetanske Månekalender (tib.: Lo-tho) der kan sammenlignes med de vestlige astrologers efemerider. I den tibetanske Måne-kalender finder man således bl.a. Månens og de andre planeters daglige positioner i Månehusene, hver dags kinesiske tegn, element, mewa og parkha, og andre daglige aspekter, som f.eks. de daglige element- og planet-konjunktioner. Det er også på baggrund af Månekalenderen at man beregner det tibetanske Element-fødselshoroskop

     I tillæg benyttes Kalachakra Tantras astrologiske og astronomiske system i kombination med Yangchar og Element-astrologi til at beregne og fortolke det tibetanske, sideriske horoskop.      

      Ved hjælp af Kalachakra Tantras astrologiske system kan man i flg. nogle  fortolkninger af teksten også fastslå i hvilket tegn man havde ascendanten i sin forrige inkarnation, og hvilket tegn man vil have ascendanten i, i sin næste inkarnation. Ascendanten tillægges her, og generelt i siderisk astrologi, næsten den samme betydning som Soltegnet har i tropisk (vestlig) astrologi, og ascendantherskeren er desuden altid horoskopets hersker. Ascendanten og asendant-herskerens placering henviser her til ens personlighed, hvilken retning ens liv vil gå i, samt hvilke ubearbejdede tendenser man har med fra tidligere liv.

     I denne fortolkning af Kalachakras astrologiske system (som jeg benytter mig af) henviser desuden det 12. hus til uforløste emner man har med fra tidligere liv. Det kaldes også "huset for det ugjorte", og viser personens grundlæggende karaktersvaghed, der underminerer muligheden for succes i denne inkarnation.

 

          DE 12 ASCENDANTER I FØLGE KALACHAKRA TANTRAS ASTROLOGISKE SYSTEM:

     - Nedenforstående er, som nævnt, kun én af flere fortolkninger af Kalachakra Tantras astrologiske system. Den mest almindelige, tibetanske fortolkning af Kalachakra Tantras astrologiske system bygger på tidlige Mahamudra og Mahayana-belæringer. Nogle af dem bygger også på endnu tidligere belæringer af den tantriske mester Nagarjuna. I alle disse belæringer relateres den første nidana til Stenbukkens tegn. De mener at Stenbukkens tegn er forbundet med undfangelsen, fordi energi fra den energikanal (tib.: Dza, sanskrit: nadi) der er forbundet med Stenbukkens tegn begynder at strømme ind i fosterets navle ret efter undfangelses- øjeblikket, og således begynder at skabe det første chakra, navle-chakraet; der i Kalachakra Tantra betegnes som "det inkarnerende sinds sæde". Og på denne baggrund har de konkluderet at den første nidana er forbundet med Stenbukkens tegn. Nogle astrologer mener imidlertid at den første nidana er forbundet med Vædderens tegn. Denne konklusion er muligtvis baseret på fortolkningen af Vædderens tegn der repræsenterer egoet (uvidenhed), en ny begyndelse, ungdom og ny fødsel. Traditionel, tibetansk astrologi benytter ikke relationen mellem nidanaerne og tegnene i fortolkningen af det sideriske horoskop. Men da denne kan  bidrage til at klargøre individets målsætning og forhindringer til at nå sine mål, i dette liv  finder jeg den både  interessant og nyttig:

 1: Vædderen på ascendanten betyder, i følge Kalachakra Tantra, at personen havde Fiskene på ascendanten i sin forrige inkarnation. Vædderen repræsenterer begyndelsen på en ny erfaringscyklus, og personer med denne ascendant kommer fra et liv med begrænsninger, bundethed og ansvar. Deres nuværende inkarnation vil derfor opleves som en befrielse, og de vil bevæge sig fremad i livet med stor entusiasme og høje ambitioner.

2: En person med Tyren på ascendanten har med sig impulser fra sit forrige livs Vædderascendant, og derfor vil der, under personens artistiske overflade, brænde en følelsesmæssig ild der vidner om Vædderens millitante indflydelse.

3: En Tvillinge-ascendant indikerer, at der bagved den intellektuelle facade findes et karmisk pres fra Tyrens tegn. Bagved den fra vestlig astrologi så velkendte livlige, kommunikerende og intellektuelle Tvillinge-attitude, finder man således en økonomisk og dominerende side, som personen har med fra sin forrige Tyre-inkarnation.

4: Krebsen på ascendant: på dette stadium i den kosmiske cyklus er sjælen stadigvæk et med den universelle bevidsthed (vand), samtidigt som man lærer at leve i den praktiske virkelighed. Krebsens rene, åndelige kvalitet gør, at mennesker med denne ascendant føler, at deres livs rejse involverer afkald og selvopofrelse. Krebsen repræsenterer opvågning til et individuelt liv, og en del af denne persons liv vil dreje sig om en kamp for at selv få lov til at vælge og bestemme, og ikke kun gøre som andre synes. Personen har med andre ord et slags "kan-selv-syndrom". Personens forrige livs ascendant var Tvillingerne, hvor vedkommende var domineret af intellektet og dets forestillinger. Og den frygt disse forestillinger evt. kan have skabt, kan meget vel påvirke en person med Krebsen på ascendant. I dette liv er det meningen, at personen skal lære om sine følelser, ikke kun intellektuelt, som før, med ved at medopleve dem således, at det intellektuelt indlærte bliver erfaret og erkendt.

5: Løve-ascendanten giver en fantastisk styrke, der rejser sig fra sårbarheden i den foregående Krebse-inkarnation. På grund af den forrige inkarnations selvopofrelse og bekymringer vedrørende andres ve og vel, har personer med Løven på ascendanten en tendens til sund egoisme og til at ville dominere andre. Dette fordi Løven har behov for at lære sine egne behov at kende; at skelne mellem egne og andres behov, samt for at manifestere sig som individ her på kloden. Løven har også et medfødt behov for at beskytte den sensitive og følsomme side som vedkommende har med fra sin forrige inkarnation, og også derfor har Løve-ascendanten en tendens til at bygge en prangende og imponerende mur omkring sig selv.

6: Jomfru-ascendanten er født med anger og skyldfølelse, der rejser sig fra den forrige inkarnations dominerende og egoistiske tendens. Løve-inkarnationen efterlod en følelse af tomhed i forbindelse med personlig magt. Og en person med Jomfruen på ascendant vil derfor være født med en trang til at leve et ydmygt og enkelt liv, og med et ønske om at tjene og gavne de mennesker vedkommende undertrykte og dominerede i sin forrige inkarnation. Alligevel vil man altid, hos en person med Jomfruen på ascendanten, finde rester af Løvens trang til at ville dominere og være chef, under den ydmyge overflade.

7: Vægte-ascendanten er kunstnerisk, forfinet, forfængelig og diplomatisk, samt en smule irritabel. Jomfruens afhængighed af andre genspejles i Vægten i form af en følelse af utilstrækkelighed.

8: En person med Skorpionen på ascendanten kombinerer den forrige inkarnations følsomhed og sensitivitet med Skorpionens iltre natur. Vægtens selvtilfredshed er et naturligt fundament for Skorpionens stærke ambitioner. Vægtens følsomme og kunstneriske side, kombineret med en tendens til melankoli, intensiveres af Skorpionen, og forstærker personens evne til at tænke klart og dybt. Det er i Skorpionen, at individet, gennem erkendelser og indsigt og baseret på smertelige erfaringer, for alvor begynder at give afkald på det materielle, og søge at nå åndelig oplysning. 

9: En person med Skytten på ascendanten bærer med sig kvaliteter fra sin forrige inkarnation som Skorpion i form af tiltrækning til det okkulte, mystiske, religiøse og filosofiske. Personen er venlig og rar, har stor retfærdighedssans, stærke følelser, elsker magt og position, og er derfor ambitiøs, og har en tendens til at hengive sig til sansenydelser. Skytte-ascendanten er generøs, og Skorpionens tendens til intriger er her transformeret til en evne til at se stort på alt.

10: Hos en person med Stenbukken på ascendanten kan man finde rester fra det foregående Skytte-liv i form af ambitioner og retfærdighedsans. Hvor Skytten havde en tendens til at hengive sig til sansenydelser, har Stenbukken en tendens til at påtage sig pligter og ansvar, og personen vil føle sig bundet og begrænset.

11: Vandmand-ascendanten vil føle trang til at frigøre sig i fra, og gøre oprør i mod, de begrænsninger vedkommende levede under i sin forrige inkarnation. Derfor er Vandmanden det mest ukonventionelle tegn i zodiaken, med en tendens til at gøre oprør mod konventioner og konservatisme. Selv om Vandmanden er generøs, har vedkommende en tendens til egoisme på det personlige plan, noget der stammer fra den foregående inkarnation i det pligtopfyldende Stenbukkens tegn.

12: Fiskene er zodiakens sidste tegn, og tilendebringer den karmiske cyklus, der startede i Vædderens tegn. Personer med denne ascendant har ofte travlt med at samle tråderne og afslutte karma, der er opsamlet gennem de 12 sidste inkarnationer. Vandmandens indflydelse kan ses i form af nervøsitet, humørsvingninger og manglende udholdenhed. Meningen med denne persons liv er at rydde op i medbragte, uforløste psykologiske programmer og karma fra tidligere liv, og at forberede sig på et liv på et højere plan, eller at gennemskue illusionen og søge at nå åndelig Oplysning.

----- 0 -----

     I Kalachakra astrologi lægger man også vægt på Solens position i horoskopet, selv om denne ikke har samme store betydning som ascendanten. Solens position indikerer her mere personens overordnede bevidsthedsniveau og udvikling.

     Zodiaken kaldes i Kalachakra Tantra ( og i al indisk astrologi, i øvrigt) for "Bhava Chakra"; husenes hjul (tib.: Gola). Men da Kalachakra Tantra jo er en buddhistisk belæring, henviser Bhava Chakra ikke kun til de 12 tegn eller huse, men også til hvad man i buddhistisk terminologi kalder for "de 12 nidanaer"; de 12 årsagssammenhænge (nidana: årsag; årsagen til at man inkarnerer i livhjulet), og således kaldes Bhava Chakra i Kalachakra-astrologien også for "transmigrations-" eller "reinkarnations-hjulet". Solens sideriske placering i de 12 tegn tolkes således på følgende måde i Kalachakra Tantras astrologiske system:  

1. nidana (Vædder): Kaldes for "huset for den ubevidste vilje" og repræsenterer begyndelsen på vandringen fra død til ny genfødsel. 

2. nidana (Tyr): Kaldes for "Form" eller "opbygning af form", og repræsenterer sjælen, der former det mentale og det fysiske.

3. nidana (Tvillingerne): Kaldes "Den bevidste vilje", og repræsenterer opvågningen til bevidst erfaring. 

4. nidana (Krebs): Kaldes for "Selvbevidsthed", og repræsenterer opvågningen til et individuelt liv. 

5. nidana (Løve): Kaldes for "Sansebevidsthed", og repræsenterer udviklingen af sanseopfattelsen.

6. nidana (Jomfru): Kaldes for "Kontakt", og repræsenterer fokuseren af sanserne på ydre objekter, og det er meningen, at personen skal forbinde sig med det jordiske og materielle for at udvikle sig og lære gennem dette i denne inkarnation. 

7. nidana (Vægt): Kaldes for "Længsel", og repræsenterer illusionen om nydelse og smerte, og den effekt dette har på mennesket. 

8. nidana (Skorpion): Kaldes for "Begær", og repræsenterer involveren i sansenydelser.

9. nidana (Skytten): Kaldes for "Nydelse", og repræsenterer tilknytning til det verdslige og materielle, samtidigt som sjælen længes efter åndelighed og frihed fra materiel tilknytning. 

10. nidana (Stenbuk): Kaldes for "Modenhed" og repræsenterer den fysiske eksistens på det højeste, filosofiske niveau. 

11. nidana (Vandmand): Kaldes for "Kompensation", og repræsenterer tilbagebetaling til denne verden, samt frigørelse fra den.

12. nidana (Fiskene): Kaldes for "alderdom og død", og repræsenterer afslutningen på en livscyklus, og Åndelig Oplysning. -

   - Der findes, som nævnt, flere forskellige fortolkninger af Kalachakra Tantras astrologi og de 12 nidanaers tilhørsforhold til zodiaken, alt efter hvilken skole man tilhører (der findes pr. i dag 7 tibetanske astrologiske Kalachakra-traditioner, samt et ukendt antal indiske skoler, og mange af disse er totalt uenige vedrørende fortolkningen af teksten). I følge andre fortolkninger af Kalachakra Tantras astrologi er f.eks. - som nævnt - den 1. nidana forbundet med Stenbukkens tegn, og ikke, som her, Vædderen. -

          I følge Vimalaprabha, der er en kommentar til Kalachakra, defineres tid, i det ydre univers, på baggrund af planeternes bevægelser, og i det indre univers måles tiden ved hjælp af et individs antal åndedræt. 

     Planeternes positioner og aspekter i fødselsøjeblikket er et resultat af tidligere livs handlinger, og disse planetpositioner og aspekter påvirker individets fysiske og subtile legeme, inklusive den subtile energis passage i de subtile kanaler. I flg. Kalachakra Tantra er et individs horoskop også manifesteret i en  "indre zodiak", dvs. i de 12 meget subtile energi kanaler  i navle-chakraet der, i følge Kalachakra Tantra, er det første chakra der dannes i et foster, og som er personlighedens, eller hvad Kalachakra Tantra kalder "det inkarnerende sinds" sæde  (tib.: La: se "Tibetansk Element-astrologi"). Således korresponderer Solens passage gennem de 12 zodiak-tegn i løbet af et år,  med den subtile energis passage igennem de 12 subtile kanaler i navle-chakraet. For at transformere og gå hinsides den indre og ydre zodiak, for således at ophæve årsagen til karmisk eksistens, beskæftiger Kalachakra-praksis sig bl.a. med at transformere de 12 zodiak-tegn ved at visualisere dem som Kalachakra-mandalaens 12 porte, og som Kalachakra-buddhaens legeme, med de 12 ansigter.  (Kalachakra Tantra nævner flere åndelige praksisser, der vil resultere i frigørelse fra karmisk eksistens; ovenstående er kun en af dem. Du kan læse en astrologisk Kalachakra-praksis oversat til engelsk, her).

     Det ville føre for langt at forklare hele Kalachakra Tantras astrologiske system her. Ovenstående er kun for at vise hvor dybt og omfattende dette system er.

 

     De 12 nidanaer eller årsagssammenhænge beskrives generelt i buddhistiske tekster på følgende måde: 1: uvidenhed (tib.: ma.rig.pa), 2: fører til de vanemæssige tendensers karmiske konsekvenser (tib.: du.byed), 3: der skaber dualistisk bevidsthed (tib.: nam.pa.she.pa), 4: der automatisk giver en fornemmelse af adskilthed og individualitet (tib.: ming.zyg), 5: der forstærkes af oplevelsen af forskellige sansenydelser (tib.: skye.mched), 6: der resulterer i kontakt (tib.: reg.pa), 7: der igen skaber længsel (tib.: tsor.ba), 8: der leder til begær (tib.: sred.pa), 9: hvilket fører til at man griber ud efter det man begærer (tib.: len.pa), 10: og da illusionen om adskilthed fra andre skaber tilblivelse (tib.: srid.pa), 11: vil levende væsener opleve fødsel (tib.: skye.ba), 12: alderdom og død (tib.. rga.shi).

 

Livshjulet med de 12 nidanaer i den yderste cirkel. Indenfor denne ses de 6 eksistensplaner, dvs. de 6 planer i dette dualistiske univers hvor det, i flg. buddhismen, er muligt at inkarnere (gudernes, halvgudernes, menneskets, de sultne ånders, helvedet og dyrenes eksistensplan). I den inderste cirkel ses symbolerne for de 3 hovedsindsgifte, tilknytning, vrede og uvidenhed. Cirkelen udenfor midten viser de højere og de lavere verdener. 

 

KALACHAKRA-ASTRONOMI

 

     

     Tibetansk astronomi benytter sig hovedsagligt af to matematiske systemer, der har deres oprindelse i Kalachakra: "Det Fulde Matematiske System" (Siddhanta) og "Resumé-systemet" (Karana). Siddhanta er i dag det foretrukne system. Karana-systemet bliver først og fremmest benyttet i forbindelse med beregninger af Sol - og Måne-eklipser.

     .

Kalachakra Symbolet (Tib.: Nam Chu Uan Den), der er  sammensat af Kalachakra-mantraets 7 stavelser og 3 tillægs-tegn.