Tibetansk Astrologi og Medicin

 TIBETANSK ELEMENT-ASTROLOGI

                          (Tib.: 'byung rtsis, udt.: Jungtsi).

 

 


 Tibetansk Element horoskop

     Tibetansk astrologi er grundlæggende baseret på 4 astrologiske skoler: Bøns astrologi, kinesisk astrologi, den buddhistisk tantriske tekst, Sri Kalachakra Tantra (tib.: Dyiki Khorlo), og den indisk tantriske tekst, Sri Sharodaya Tantra (tib.: dbyang 'char, udt.: Yangchar).

 

INDFLYDELSE FRA BÖN

Böns grundlægger, Shenrab Miwo     

Bön, der er en shamanistisk religion, der blev praktiseret af alle tibetanere før buddhismen blev etableret i Tibet i det 7. århundrede*  benytter sig af flere forskellige astrologiske systemer, blandt andet magisk-spejl-astrologi, parkhaerne og mewaerne, de 5 elementer og de fem livskategorier, og det er systemet med de fem livskategorier som tibetansk astrologi har adpoteret fra Bøn.  

  

DE 5 LIVSKATEGORIER     

De 5 livskategorier vil sige:

1) Sok (srog): livskraft/immunforsvar/æterlegeme 

 

2) Ly (Lus): Helbred

 

3) Wang thang (dbang thang): økonomi, evne til at nå de mål man har sat sig og overvinde forhindringer, personlig kraft, gennemslagskraft

 

4) Lungta (rLung rta): karriere/held/succes.

 

5) La(bLa):personlighed/følelsesliv/astrallegemet 

I et tibetansk element-horoskop forbindes de fem livskategorier med de fem elementer, Træ, Ild, Jord, Metal og Vand som aspekterer hinanden, og dette er en af de grundlæggende og vigtigste metoder til at beregne et tibetansk Element-horoskop.

 

Uddybning af de 5 livskategorier:

 

     LA (bLa) er identisk med ens personlighedsenergi, og er forbundet med det følelsesmæssige. Den findes ikke kun i ens krop, men også i alle ens personlige ejendele, i ens bolig og i mennesker og dyr som man har investeret følelser i. Den inkarnerer ikke sammen med mennesket, og kan sammenlignes med hvad man i de vestlige, esoteriske skoler kalder for "astrallegemet".       

                    

La har sit sæde i Navlechakraet (sanskr.: Swadhistana chakra), der i følge Kalachakra Tantra er det første chakra, der udvikler sig i et foster, og ud i fra dette opstår først hjertechakraet, og derefter de andre chakraer.     

 

Når La er positivt aspekteret i et horoskop, indikerer dette, at personen er positiv og optimistisk, har en stor kærlighedsevne og vil have held i kærlighed.

 

Hvis La er negativt aspekteret, indikerer dette en tendens til pessimisme og en tendens til at bekymre sig, samt et mindre heldigt kærlighedsliv.

 

De negative aspekter mellem elementerne vil her indikere hvilke tendenser, der gør, at personen har svært ved at tænke positivt, samt hvad det er, der forhindrer personens kærlighedsliv i at lykkes. 

 

 Omvendt vil de positive aspekter forbundet med denne livskategori  vise hvilke kvaliteter det er der gør personen tiltrækkende.

    

Selv om La har sit sæde i Navlechakraet, vandrer dele af denne kraft rundt i legemet i en månedlig cyklus. Og La's bevægelse rundt om i legemet er forbundet med forskellige vokaler, der igen er forbundet med de fem elementer.

 

På månedens første dag, dvs. dagen efter Nymåne, er vokalen f.eks. "A", og her begynder La at rejse sig fra storetåen på sin månedlige vandring rundt om i legemet.     

 

Det sted hvor La befinder sig i legemet, regnes for at være et meget sensitivt punkt, og en tibetansk læge vil aldrig foretage et kirurgisk indgreb, hvor La befinder sig, men vil vente til La har bevæget sig videre på sin vandring.

 

Dette fordi tibetanske læger mener, at et kirurgisk indgreb, hvor La befinder sig, kan resultere i infektioner, komplikationer eller i værste fald dødsfald.  

   

La's månedlige vandringscyklus rundt om i legemet starter dagen efter Nymåne, der i følge den tibetanske Månekalender er månedens 1. dag.

 

Her starter den i kvindens højre og i mandens venstre storetå. På den 2. dag befinder den sig i 2. tå, og på den 3. dag i 3. tå. På den 4. dag befinder La sig i anklerne, den 5. dag i knæene, 6. dag i hofterne, 7. dag i tommelfingeren, 8. dag i pegefingeren, 9. dag i langfingeren, 10. dag i håndleddet, 11. dag i albuen, 12. dag i overarmen, 13. dag i halsen, 14. dag i den inderste del af håret (fra hovedbunden og ca. 5 cm. fra hovedbunden - tibetanerne fraråder, at man klipper håret på denne dag, da der er risiko for tab af vitalkraft hvis man gør det), 15. dag (Fuldmåne) i øjenbrynene, den 16. dag på bagsiden af hovedet, omkring Kronechakraet, den 17. dag i nakken, den 18. dag i hjertet, den 19. dag i overarmen, den 20. dag i albuen, den 21. dag i håndleddet, den 22. dag i lillefingeren, den 23. dag i ringfingeren, den 24. dag i tommelfingeren, den 25. dag i hoften, den 26. dag i knæene, den 27. dag i ankelen, den 28. dag i den 3. tå, den 29. dag i 2. tå og den 30. dag (Nymåne) i storetåen (den modsatte storetå af hvor den startede).

 

SOK (srog) vil sige ens livskraft og immunforsvar, og har sit sæde i hjertechakraet, det andet chakra der dannes i et foster.

 

Da Sok og dets korresponderende chakra, Hjertechakraet, opstår efter og ud i fra La og dets korresponderende chakra, Navlechakraet, kaldes La for Soks Moder, dvs. personligheden og følelserne påvirker og - delvist også - skaber ens energiniveau og immunforsvar.      

    

Sok opretholder livet, og når den er væk, er personen død. Sok kan sammenlignes med det vi i vesten kalder for "æterlegemet".     

    

Sok og La er, som nævnt, nært forbundet, og derfor slår nogle tibetanske astrologer de to sammen i et horoskop.     

 

Når Sok er positivt aspekteret i et horoskop, indikerer dette, at personens immunforsvar er godt, vedkommende har overskud af energi og personen vil altid være beskyttet.

 

Hvis det positive Sok-aspekt gælder et tibetansk årshoroskop, betyder dette, i tillæg til ovenstående, at personen vil få et år uden store forhindringer.

 

Hvis Sok er negativt aspekteret i et årshoroskop, indikerer dette mulighed for sygdom og ulykker og, at det kan blive svært for personens beskyttere at beskytte vedkommende.

 

For at neutralisere dette negative Sok-aspekt, anbefaler tibetanerne, at man intensiverer sin åndelige praksis og gør mange gode gerninger, som f.eks. at redde dyrs liv, give almisser til de fattige, støtte syge mennesker økonomisk så de kan få medicinsk hjælp, og donere penge til nødhjælp og medicinske projekter i ulande, for igennem disse gode gerninger at forbedre egen karma.

 

Ellers er det vigtigt, at personen forsøger at styrke sit immunforsvar ved at tage vitaminer, mineraler og kosttilskud, spiser sundt, motionerer, og forsøger at tænke positivt.

    

Tibetanerne mener også, at negative kræfter, som negative ånder og magi, også kan svække Sok og La, og hvis dette er tilfældet, udfører tibetanerne visse eksorcistiske ritualer kaldet "La-guk-ritualet ("at kalde sjælen tilbage").

 

LY (lus) vil sige ens fysiske helbred. Når denne er positivt aspekteret i et horoskop, indikeres et godt helbred og, at positiv energi vil gennemstrømme krop og sind.

Da legemets organer er forbundet med de fem elementer, kan man, hvis der er negative aspekter i forbindelse med denne livskategori, se hvilke organer der er svækkede, og man kan således råde personen til at forebygge sygdom og til at styrke de pågældende organer, ved f.eks. at følge en speciel diet, ændre livsstil, osv.

Hvis f.eks. Metal-elementet er negativt aspekteret, indikerer dette en svaghed i lunger og tyktarm; hvis Træ-elementet er negativt aspekteret, er det lever og galdeblære, hvis det er Ild-elementet, er det hjerte og tyndtarm, hvis det er Vand-elementet, er det nyrer og urinveje og hvis det er Jord-elementet, der er negativt aspekteret, er det mave og milt der er svækkede.   

  

Hvis Ly eller Sok er negativt aspekterede i et årshoroskop anbefales man at få en lama til at udføre en langtlivsceremoni, og i nogle tilfælde vil lamaen også give personen et nyt navn, for således at ændre vedkommendes energi.

 

WANG THANG  vil sige ens gennemslagskraft eller personlige kraft, evne til at nå de mål man sætter sig og til at overvinde forhindringer, samt ens økonomi.

I et fødselshoroskop er den et resultat af vaner, karma og fortjenestefulde handlinger, eller mangel på sidstnævnte, i tidligere liv. Når den er positivt aspekteret, vil personen nemt kunne nå sine livsmål og opnå velstand.

Hvis den er svag, vil personen opleve fattigdom og tab. Hvis Wang thang er negativt aspekteret i et årshoroskop, indikerer dette at ens økonomi på den ene eller anden måde vil blive belastet af f.eks. uventede udgifter, en tendens til overforbrug osv., og det vil heller ikke være et godt år til at starte nye forretningsprojekter.

For at modvirke dette negative aspekt, enten det gælder i et Fødsels- eller i et Årshoroskop, anbefaler tibetanerne, at man praktiserer generøsitet og giver mad og penge til de mindre bemidlede, giver donationer til 4 religiøse personer og laver velstandsritualer.

Buddhister anbefales at ofre vand på sit alter hver dag, og at praktisere buddha-aspekter der er forbundet med velstand.

Wang thang kan generelt styrkes ved åndelig praksis, generøsitet, overholdelse af Samaya (løfter til Lamaen), ved fortjenestefulde handlinger, ved udførelse af velstandsritualer, ved at følge Feng Shuis indretningsprincipper og ved udførelse af "Dø"- og "To-ritualer", dvs. eksorcistiske ritualer.    

 

LUNGTA  betyder "Vindhest", hvilket referer til den kraft, der er over alt samtidigt, hvilket igen referer til åndelig kraft, der er resultatet af åndelig praksis og fortjenestefulde handlinger.

Ordet "Lungta" er også det tibetanske ord for "bedeflag", og i astrologisk sammenhæng referer det til karriere, held og succes.

Hvis Lungta er positivt aspekteret i et horoskop, vil den styrke og højne alle de 5 livskategorier, og man vil have stort held, opleve meget goodwill fra andre og megen succes i sit liv.

En positivt aspekteret Lungta i et fødselshoroskop er et resultat, både af åndelig praksis, af at generelt have været et positivt og godt menneske i tidligere liv, samt af at man har været andres "Lady Luck" i tidligere liv, hvor man har hjulpet andre med at opfylde deres ønsker, og har gjort alt for at fremme andres succes og karriere.

Hvis Lungta er negativt aspekteret, vil dette svække hele horoskopet, og man vil opleve modstand, jalousi, bagtalelse, uretfærdige beskyldninger og negativitet fra andre, specielt fra sine kolleger.

Man vil generelt opleve mange forhindringer, og selv om man når de karrieremæssige mål man sætter sig, er der en stor mulighed for, at dette ikke vil resultere i succes.

Hvis man har juridiske problemer og går til retssag, er der en stor mulighed for, at modstanderen vil vinde, og det er bedre at vente til et år hvor ens Lungta er positivt aspekteret.

For at neutralisere dette, anbefaler tibetanerne, at man intensiverer sin åndelige praksis, gør mange gode gerninger, holder sine kort tæt ind på kroppen, altid er positiv, aldrig bagtaler eller taler negativt og aldrig forsøger at forhindre andres succes, men tvært i mod forsøger at være medvirkende til at andre opnår succes, lykke og held i livet. 

    

Ligesom Sok, La, og Ly, kan Wang thang og Lungta også ødelægges og svækkes af negative kræfter, og i disse tilfælde anbefaler tibetanerne at man udfører de såkaldte "Dø" og To"- ritualer, dvs. eksorcistiske ritualer.

Disse ritualer beskrives udførligt i min bog, "Tibetansk Medicin og Psykiatri" (Bogan 2005). 

 

            Kinesisk indflydelse      

        NAK TSI

 

          

Kinesisk astrologi kaldes på tibetansk for Naktsi, hvilket betyder "sort astrologi", hvilket igen refererer til det tibetanske ord for Kina; "Gyanak", eller "det store land hvor folk klæder sig i sort".

 

Den del af kinesisk astrologi som tibetanerne benytter sig af kaldes på tibetansk for Jungtsi; "Element-astrologi" (fra de to ord, "Jungwa": de fem elementer, og "tsi": astrologi).

 

Dette system benytter sig af 60-års-cyklusen, dvs. de 12 kinesiske tegn i kombination med de 5 elementer, samt de ni mewaer og de 8 parkhaer.   

  

     Kinesisk astrologi er mere end 5000 år gammel. Man ved, at den kinesiske skrift, matematik, astronomi og visse dele af kinesisk medicin og astrologi blev sat i system for ca. 5000 år siden af Den Gule Kejser. Senere opstod der flere uddybende astrologiske systemer, baseret på visioner af flere store vismænd og seere, hvoraf nogle var kejsere af Kina. 

   

Den kendte spådomsbog, I Chings nuværende system blev f.eks. udformet af kong Wen (ca 1132 f.Kr.), mens I Chings trigrammer blev skabt for mere end 5000 år siden af kejseren Fu Shi, Den Gule Kejsers forgænger.     

Den kinesiske Månekalender stammer fra Kejser Huang Thi i år 2637 f. Kr., og kineserne regner dette år, der er Træ Rottens år, som begyndelsen på den første 60-års-cyklus. I følge kinesisk astrologi er vi nu inde i den 78. 60-års-cyklus, der startede i 1984 og vil vare til 2044. 

Den første, tibetanske 60-års-cyklus startede i år 1027 eft. Kr. - det år hvor Kalachakra Tantra blev introduceret til tibetanerne - hvilket er Ild Harens år.

Årsagen til diskrepansen på 3 år mellem den kinesiske og den tibetanske start på cyklusen, er også fordi Kalachakra Tantra benytter sig af en 60-årig Jupiter-cyklus, kaldet Rabdjung, der også startede dette år.

I følge tibetansk astrologi er vi nu inde i den 17. 60-års-cyklus, der startede i 1987 og vil vare til 2047.    

 

Systemet med den kinesiske 60-års-cyklus blev bragt til Tibet af en af Kong Songtsen Gampos (569-649 eft. Kr.) 5 koner, den kinesiske prinsesse Konjo, der selv var astrolog, i 642 eft. Kr., men først sat i system i Tibet i 1027.  

Systemet med de 9 mewaer blev skabt af den kinesiske kejser, Yu, (2206 f. Kr.), der blev inspireret af et mønster han så på en skildpaddes mave.

 

Prinsesse Konjo

(Statue i Jokhang Tempel i Tibet) 

 

MEWAERNE

 

     

 

De 9 mewaer kaldes også for "de 9 farvede øer". Disse 9 små kvadrater danner tilsammen et større kvadrat, kaldet "det magiske kvadrat".

Mewaerne, der er forbundet med de 5 elementer, yin og yang og de 8 parkhaer, bevæger sig i 3 cykluser på hver 60 år, kaldet for Metreng på tibetansk.     

De tolv kinesiske tegn beskriver et menneskes personlighed bedst, mens de ni mewaer mere beskriver underliggende, og også ofte ubevidste positive og negative tendenser, der henholdsvis gavner og modarbejder ens evne til at tiltrække det man ønsker sig, nå de mål man har sat sig, og opnå et godt helbred og et langt liv.     

Det er bl.a. ved hjælp af en persons Fødselsmewa (tib.: Kye mewa/Kye me) man kan se hvilken åndelig (tibetansk) praksis vedkommende er ment til at praktisere i denne inkarnation, hvilket eksistensplan vedkommende kommer fra, og på hvilket plan vedkommende vil inkarnere igen, hvis vedkommende praktiserer eller ikke praktiserer efter sit horoskops eller sin åndelige lærers anvisninger.   

  

Et eksempel på en Fødselsmewa, er f.eks.  Mewa Gul 5 (for personer, der er født i 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 og 2013), der i de tibetanske tekster beskrives på følgende måde:

    

"Gul 5 er skjult i Den Kosmiske Skildpaddes mave. Mewaen repræsenterer Mesterskabet, Fuldendelsen - slangen, der bider sig selv i halen.

Dette er astrologens mewa, og personen har i tidligere liv været munk, yogi, helgen og omvandrende, åndelig lærer.

På grund af denne karma er personen i dette liv inkarneret i en god og velstående familie, der har en høj moral. Personen er godhjertet og hjælpsom overfor andre, har en stærk psyke, og er meget intelligent og religiøs.

Personen har et godt og klart intellekt, og har en tendens til nervøsitet, og til at tale meget. Vedkommende kræver det bedste af livet, og kan være svær at stille tilfreds.

Det vil være godt for vedkommende at praktisere religion i dette liv, og vedkommende vil også have tiltrækning til dette.

Personen er rastløs og flytter ofte. Personen oplever ofte, at selv om vedkommende gør meget for at gavne og hjælpe andre, bliver disse vedkommendes fjender.

Personen er ikke knyttet til materielle ting, og der vil være perioder i vedkommendes liv, hvor vedkommende har få ejendele.

Personen har alligevel mulighed for at opnå velstand i form af penge og ejendom. Vedkommende er aktiv, har mange talenter, og er som regel belæst og informeret.   

  

Personen bør praktisere Sakyamuni Buddhas sadhana (Prajnaparamita), hvis mantra er: Te Ya Ta Om Muni Muni Mahamuni Sakyamunaye So Ha (de praksiser der nævnes i forbindelse med mewaerne kan praktiseres uden indvielse).

Det vil også gavne vedkommende at have en indviet statue eller thanka af Sakyamuni Buddha i sit hjem, og at lave tza-tza (tryk på ler, der er iblandet velsignede urter) af Sakyamuni Buddha.

Hvis personen gør dette, vil vedkommende blive genfødt som en person, der praktiserer tantrisk buddhisme eller som et godt, vist og spirituelt menneske.

I inkarnationen derefter vil vedkommende blive genfødt som søn af en velstående forretningsmand.  

  

 Personen har karma til at blive angrebet af Gyalpo-ånder  (dæmon-inkarnationer af faldne yogier, guruer eller konger), naturånder og Ma-moer (kvindelige dæmoner, der lever af andres energi og spreder sygdomme), samt af sort magi, og på grund af dette, kan personen pludseligt blive nervøs og aggressiv, og vedkommende kan også lide af voldsomme drømme og mareridt.

De negative kræfter kan også forårsage, at personen pludseligt mister sit hjem og sin velstand.

Men hvis personen praktiserer åndelighed, vil vedkommende være beskyttet i mod dette. Det vil også gavne og beskytte vedkommende, hvis vedkommende tilstår sine fejl og negative sider overfor sine åndelige beskyttere, og arbejder på at transformere disse. 

    

Økonomisk vil personen tage store chancer, og vil hurtigt kunne rejse sig igen efter et eventuelt tab.

Vedkommende vil kunne udføre store ting og vil nemt kunne opnå en høj, social status, men personen har generelt ikke materialistiske ambitioner.

Helbredsmæssigt vil personen være stærk og have et godt immunforsvar, men der vil være svagheder i galdeblære, hjerte og nervesystem.

I kærlighedsanliggender vil personen være dominerende og lidenskabelig, og have et stort behov for kærlighed.

Erhvervsmæssigt vil personen passe i alle lederstillinger og som selvstændig, som kunstner (alle kunstforme), guru, præst, psykolog, terapeut, skolelærer, pædagog, medium, clairvoyant og som astrolog". 

  

Ovenstående er et eksempel på en Fødselsmewa, dvs. den mewa der var gældende det år man blev født. Men hver dag, inklusive den dag man blev født, har også sin mewa, der influerer mennesket med sin specielle kvalitet.

Og denne beregnes også i et Fødselshoroskop, og uddyber videre omkring Fødselsmewaen. Her lægger man bl.a. vægt på det aspekt, der dannes mellem de to mewaers elementer. Men man kigger også på Fødselsdagsmewaens generelle kvaliteter.    

Da mewaerne, som nævnt, skifter fra dag til dag og influerer mennesket med forskellige kvaliteter, der gør de forskellige dage positive og negative til udførelse af forskellige aktiviteter, benyttes de også i de tibetanske dagshoroskoper.     

 

 

DE 8 PARKHAER:

    

 

     De 8 parkhaer kaldes på tibetansk for parkha gye; de 8 trigrammer, og er den tibetanske version af de 8 kinesiske bagua, der viser 8 forskellige forhold mellem yin og yang, og som danner grundlaget i den kendte, kinesiske spådomsbog, I Ching.   

  

 Parkhaerne forbinder sig med mewaerne, elementer o.a.., og påvirker således menneskets liv og energi.

De viser f.eks. i hvilken retning naturånderne befinder sig til alle tider, det bedste sted at bygge et tempel, fra hvilke retninger man kan forvente positive og negative energier o.l.

Der er hovedsagligt 3 formål med at beregne parkhaerne, og således også 3 forskellige måder at beregne dem på:

1) Fødselsdagsparkhaen, der bl.a. beskriver sider ved et menneskes personlighed og karma

2) den årlige parkha, der enkelt forklaret er et retningshoroskop hvor man kan se fra hvilke retninger man kan forvente positive og negative energier, og således hvilke retninger der vil være positive og negative i forbindelse med handel, rejser, kærlighed o.a.

3) den daglige parkha, der angiver om f.eks. dagen er god for bryllup, begravelse, påbegyndelse af vigtige projekter o.a. 

* Læs mere om Tibets historie her

Den indisk tantriske mester, Guru Rinpoche (sanskr.: Padmasambhava), der grundlagde Nyingma Skolen; den ældste af de 4 hovedskoler indenfor tibetansk buddhisme. Guru Rinpoche gav også mange astrologiske belæringer.