Tibetansk Astrologi og Medicin

                     SRI KALACHAKRA TANTRA

                                                        (Tib: : Dykyi Khorlo)

         Kalachakra Mandala

     Mange, der læser den buddhistiske tekst, Kalachakra Tantra, både for første og anden gang, tror - da teksten er fyldt med henvisninger til medicin og opskrifter på medicin - at den er en medicinsk tekst. Men teksten, der også indeholder astronomiske og astrologiske belæringer, er først og fremmest en åndelig og metafysisk tekst.

     Ordet "Kalachakra" betyder "tidens hjul" (kala: tid, chakra: hjul), og meget af Kalachakra-teksten omhandler tid: fra planetare og årstidscykluser på det ydre plan, til åndedrætdsrytmer, hormonelle cykluser og de subtile energiers cykluser i vore legemer, samt ophævelse af tid - gåen hinsides tid - ved hjælp af åndelig praksis.

     Kalachakra-belæringen blev givet af Sakyamuni Buddha på Fuldmånedagen i den 3. tibetanske måned, ved den store stupa, Amarvati, i Dhanyakataka i Syd Indien. Belæringen blev givet til Shamabala-kongen, Suchendra, der skrev den ned. Denne første og grundlæggende Kalachakra-belæring kaldes for Mulatantra eller Rodtantraet, og bestod af 12.000 verselinjer. Suchendra skrev senere en kommentar til denne på 60.000 verselinjer, kaldet Det Forklarende Tantra. Disse to tekster nåede imidlertid aldrig menneskeheden. Men en senere Shambala-konge, Manjushri-Yashas, forfattede senere teksten, Kalachakra Laghutantra-raj. Sammen med en kommentar til denne, kaldet Vimalaprabha, der i øvrigt også indeholder sektioner med citater fra det oprindelige Mulatantra, skrevet af Shamabala-kongen Pundarika*, eksisterer Kalachakra Laghutantra også i dag, både på det oprindelige sanskrit og på tibetansk. Og disse fungerer i dag som Kalachakras grundtekster.

     Belæringen blev opbevaret i Shambala i mange hundrede år, og blev først givet til menneskeheden gennem de to indiske seere (sanskr.: Maha-siddhas), Chilupa og Kalachakrapada d.æ., der i år 966 e. Kr. begyndte at undervise i, og sprede belæringerne i Indien, Kashmir og Nepal. Ca. 60 år senere, 1027 e. Kr., blev belæringerne videregivet til tibetanerne af den indiske mester, Atisha. Kalachakra Tantra praktiseres i dag af alle skoler indenfor tibetansk buddhisme, specielt indenfor Gelugpa-ordenen.

 

Kalachakra Tantra består af fem kapitler:

DET YDRE KALACHAKRA

     Det 1. kapitel, der kaldes "Det Ydre Kalachakra", beskæftiger sig med makrokosmos, dvs. det ydre univers og dets tidscykluser, universets centrum (Mount Meru), de fire store kontinenter, de otte mindre kontinenter, stjernekonstellationer, planeter og de tidscykluser disse skaber mht. år, måneder, dage, timer osv., astrologiske og astronomiske beregningsmodeller, de fem elementer, samt et 6. element: visdom, og alle de fem sansers sanseobjekter, samt objektet for den 6. sans: Dharma.

DET INDRE KALACHAKRA

     Tekstens 2. kapitel, der kaldes for "Det Indre Kalachakra", beskriver de seks eksistensplaner (de seks planer i universet hvor det er muligt at inkarnere: gudernes, halvgudernes, menneskets, de sultne ånders, helvedernes og dyrenes eksistensplan), de væsener der er inkarnerede der og hvorfor, forbindelsen mellem krop og sind, de fem skandhaer (de fem komponenter, der tilsammen udgør menneskets personlighed: 1)Form (sanskr.: rupa), 2) Følelse (sanskr.: vedana), 3) Opfattelse (sanskr.: samjnana), 4) Idé (sanskr.: samskara) og 5) Bevidsthed (sanskr.: vijnana)), chakraerne, de subtile energier og kanaler, forbindelsen mellem planetenergier og menneskets sind og det subtile og fysiske legeme. F.eks. hvordan den subtile energi bevæger sig synkront med de ydre planeters bevægelser, hvordan vi tiltrækker det vor underbevidsthed består af, og hvordan vort ydre univers er en manifestation af det, der foregår i vort indre.

DET ALTERNATIVE KALACHAKRA

     Tekstens 3 sidste kapitler, der kaldes for "Det Alternative Kalachakra", beskæftiger sig med indvielser, kraftoverførelser og tantriske praksiser til at rense sindet, chakraerne og det subtile legeme, og beskriver også det Oplyste menneskes 32 store og 80 mindre kendetegn, samt en sådan persons kraft til at påvirke det ydre univers.

 

* I følge Khamtrul Rinpoche er den nuværende Dalai Lama en inkarnation af Shambala-kongen, Pundarika (tib.: Pema Karpo).  

 

Kalachakra-symbolet (tibetansk: Nam Chu Uan Den)

Kalachakra Tantras Rod Mantra, der også kaldes for "Den Store Ti-foldige", viser Kalachakras tre niveauer. Den består af 7 stavelser og 3 symboler. Hver af de ti komponenter er forbundet med det ydre, indre og alternative Kalachakra. Symbolet i sig selv regnes for at have en meget stor kraft. Man kan læse mere om Kalachakra-mantraet her